Nedostatek slunečního světla má důsledky, které mohou být hrozivé. Ti, kteří se vyhýbají pobytu venku, mohou zažít nepříjemné zdravotní obtíže

Když je vaše pokožka vystavena paprskům od slunce, vaše tělo začne vyrábět vitamín D, známý také jako sluneční vitamín. Tento vitamín, který je vlastně hormonem, hraje velmi významnou úlohu v optimálním fungování těla. Jak vysvětluje David G. Hoel, Ph.D., profesor na Lékařské univerzitě v Jižní Karolíně, jedinci, kteří se vyhýbají slunečnímu záření nebo ho nedostávají dostatečně, mohou pocítit řadu nepříznivých následků.

Proč je pobyt na slunci důležitý

Podle Hoelova přehledu studií, publikovaného v Dermato-Endocrinology, existuje stále více důkazů o tom, že mírné sluneční záření prospívá lidskému zdraví. Pobyt na slunci může pomoci udržet správnou hladinu vitamínu D, který je klíčový pro celkové zdraví. Vitamín D také usnadňuje vstřebávání vápníku a fosforu, což je nezbytné pro zdraví kostí.

Kromě vitamínu D ukazují studie, zahrnuté v přehledu, na další přínosy slunečního záření. Tyto studie se zaměřují na vztah slunečního a UV záření k různým onemocněním, včetně Alzheimerovy choroby, makulární degenerace, roztroušené sklerózy a cukrovky. Pokud se budete vyhýbat slunečnímu záření, může to vést k mnoha zdravotním problémům.

Křehké kosti

Už dlouho je známo, že správná stavba a obnova kostí závisí na dostatečném množství vitamínu D a vápníku. Vitamín D navíc podporuje vstřebávání vápníku, z tenkého střeva, což přispívá k tvorbě kostí. Pokud je vitamínu D nedostatek, může dojít k osteoporóze a snížení kostní hustoty.

Pokračování na další straně