Máte krevní skupinu s negativním Rh faktorem? Zjistěte, jak Rh faktor formuje vaši osobnost

Lidé s negativním Rh faktorem jsou výjimeční

Rozhodně s námi budete souhlasit, když řekneme, že lidé s krevní skupinou Rh minus jsou naprosto výjimeční. Negativní Rh faktor se nejčastěji vyskytuje na evropském kontinentu u bělochů, a to v zastoupení až 16 procent. Na africkém kontinentu je Rh negativních pouze 8 procent lidí a u severoamerických indiánů a Asiatů pak 1 procento.

V Evropě byste našli několik národnostních populací, pro které je Rh negativní faktor přímo typický. Zářným příkladem je Baskicko – u Basků se krevní skupina s negativním Rh faktorem vyskytuje ze 40 až 50 procent. Vyšší procentuální podíl lidí s negativním faktorem najdete také ve Francii nebo u lidí židovského původu.

Jak Rh minus ovlivňuje fyzickou a psychickou stránku člověka?

I tak jsou lidé s faktorem Rh minus oproti lidem s faktorem Rh plus v menšině. Jejich jedinečnost je dána i tím, že negativní Rh faktor je formuje nejen fyzicky. Ovlivňuje také jejich osobnost a povahové vlastnosti. Co všechno tedy můžeme o lidech, kteří mají krevní skupinu s negativním Rh faktorem, říct?

1. Ve srovnání s Rh pozitivními lidmi mají slabší imunitu. Jsou méně odolnější a na shodná onemocnění reagují podstatně hůře než lidé s Rh plus.

2. Mají vyšší IQ.

3. Jsou empatičtí, mají velmi silnou intuici a často i extrasenzorické schopnosti. Někdy se jim zdají prorocké sny. Dokážou rozpoznat nebezpečí, lež i negativní energii. Cítí také bolest druhých.

4. Při rozhodování se často řídí instinktem.

5. Nejsou tolik fyzicky zdatní.

6. Trpí několika nevysvětlitelnými fobiemi.

7. Jsou skeptičtí vůči novým věcem.

8. Jsou pro ně typické blonďaté či zrzavé vlasy a modré, zelené či zelenohnědé oči.

9. Mají nižší teplotu těla.

10. Jsou velmi citliví na teplo, světlo a sluneční žár.

Pokračování na další straně

1
2
3