TEST – VYBERTE SI JEDNU ŽELVU Z OBRÁZKU: Odhalí, co pro vás budoucnost chystá

Vyberte si jednu želvu z obrázku a zjistěte, jaká budoucnost vás čeká!

Naše vnímání, tedy způsob, jakým se na věci díváme a vybíráme si, co nás přitahuje, může jistě prozradit mnohé o naší osobnosti , touhách a budoucnosti .

Želva je symbolem štěstí, hojnosti a blahobytu a ve feng shui se postava želvy používá k přilákání bohatství a dobré energie. Tento test je založen na tomto šťastném zvířeti.

Vyberte si jednu želvu z obrázku a zjistěte více o své osobnosti a o tom, jaká budoucnost by vás mohla čekat.

Želva číslo 1

Jste člověk ovládaný sluneční energií. Šiřte světlo a radost všude, kde se objevíte, a proto jste ve společnosti často oblíbení. Jste nesmírně kreativní a máte skryté vlohy, které když objevíte, můžete je dobře využít v podnikání. Navenek působíte jako zdroj štěstí, ale míváte také sklon k falešnému úsměvu na tváři a k ​​potlačování negativních emocí. Vidíte smutek jako osobní selhání a otravuje vaši duši a může být spouštěčem nemoci. V budoucnu vás čeká mnoho zajímavých nabídek a příležitostí. Máte příležitost být velmi úspěšný v podnikání, které děláte. V lásce vás budou provázet četné neúspěchy a zklamání, protože nevíte, jak dovedně ovládat a usměrňovat emoce.

Pokračování na další straně

1
2