Také máte tyto čáry na zápěstí? Odhalují zdravotní problémy

Linka č. 1

První řádek je považován za nejdůležitější. Může indikovat zdravotní problémy u mužů i žen. Pokud je vaše první řada náramků jasně definovaná a nepřerušená, můžete očekávat, že si budete užívat zdravý život. U žen, pokud se linie zlomí a zakřiví směrem k dlani, můžete mít reprodukční problémy .
U mužů může zlomená první linie znamenat nejen reprodukční problémy, ale také problémy s prostatou . Ošklivý náramek první linie také naznačuje, že můžete být v nebezpečí.

Řádek 2

Druhý řádek vám dává představu o vašich životních očekáváních ohledně bohatství . Pokud máte jasně definovaný, rovný a nepřerušený náramek druhé řady, pak máte… štěstí ! Můžete doufat ve štěstí, bohatství a prosperitu.
Přerušovaná čára nemusí nutně znamenat chudý život, ale znamená to, že ve vašem životě může být obtížnější dosáhnout bohatství a štěstí.

Významy ostatních řádků

Řádek 3

Souvisí to s vaší slávou a mocí v životě. Silná, přímá a nepřerušovaná třetí linie znamená, že budete pravděpodobně vlivnou a mocnou osobou , ať už je to slavná hvězda nebo prominentní politická osobnost. Může to také znamenat, že jste rozený vůdce .

Linka č. 4 je nejvzácnější

Pokud máte čtvrtý řádek, považujte se za vzácnost v tomto světě . Tato čára probíhá paralelně se třetí linií a působí jako výztuž. Posilte aspekty své třetí linie , aby byly ještě použitelnější a pravděpodobnější.

Zdroj.lettoquotidiano.it

1
2