Nevyhazujte chleba! Těchto 5 novoročních znamení přitáhne v roce 2024 nedostatek peněz a problémy

U stolu se musíte nejen chovat správně, ale také nezapomenout na znamení, která mohou do domu přinést neštěstí a nemoc. Zvlášť nebezpečné je vtipkovat s osudem na Silvestra, kdy se splní i nemožné.

V žádném případě je neuchovávejte mezi plnými nádobami – ihned je položte na podlahu. Proč? Předpokládá se, že prázdné nádoby na alkohol přinesou do domu chudobu. Proto, jakmile je láhev prázdná,

Podle prastaré tradice se chléb pekl vždy na Nový rok. 

Neříkejte své přání nahlas

Nikdy neříkejte nahlas svá přání. Jinak se to nesplní nebo se objeví závistivci, kteří si sen nenechají splnit. Proto, když na Silvestra cinkáte skleničkami, nevyslovujte své „chci“.

Pokračování na další straně

Pití po jiné osobě

Výhodou alkoholu oproti jakémukoli jinému nápoji je, že jej lze nalít zpět do láhve. Udělejte to, pokud nesnášíte vyhazování dobrého alkoholu. Ale v žádném případě nepijte z cizích sklenic. Proč?

Předkové věřili, že tímto způsobem přebírají hříchy, nemoci a problémy jiných lidí. Odtud vznikl zvyk přelévat zbylý alkohol do láhve. To umožnilo očistit nápoj od negativních zátěží.

Výměna sklenic

Vždy pijte pouze z vlastní sklenice, aniž byste ji vyměňovali za cizí. Předkové si byli jisti: člověk ztrácí právo na štěstí tím, že jej předá spolu s pohárem někomu jinému. Tímto činem se totiž vzdává svého jmění, což znamená, že se mu štěstí bude vyhýbat celý rok.