Lékaři varují před častým používáním těchto léků. To platí zejména pro osoby starší 60 let! Polykají téměř každý den a ani si neuvědomují jak jim škodí

Zdravotníci již mnoho let doporučují rutinní užívání aspirinu k prevenci srdečních infarktů a mrtvic u osob s vysokým rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Nedávný výzkum ukázal, že rutinní užívání aspirinu je u některých skupin spojeno s vyšším rizikem.

Aspirin je nepochybně moderní zázračný lék: V první polovině 20. století patřil k nejoblíbenějším lékům proti bolesti a v 60. letech 20. století byly objeveny jeho účinky na ředění krve. Pozdější klinické studie prokázaly, že aspirin snižuje riziko infarktu a mrtvice. To vedlo na počátku 90. let 20. století k rozšířenému přesvědčení, že každodenní nízké dávky aspirinu by mohly být slibnou preventivní léčbou pro zdravé dospělé osoby starší 50 let.

Pokračování na další straně