Ani by vás to nenapadlo, ale TOHLE se stane s vaším tělem, pokud začnete doma používat solnou lampu!

Samozřejmě, že solná lampa udělá vzduch ve vaší domácnosti zdravější… Ale to není daleko!

Několik studií dospělo ke konzistentnímu závěru, že biofyzikální vlastnosti solné lampy mají pozitivní vliv na naši pohodu. A co to vlastně je? O přirozené ionizaci, elektromagnetické vibraci a světelných vlnách z krystalické průhledné struktury!

Fyziologický účinek soli je naprosto prospěšný. Jeho krystaly uvolňují do vzduchu v místnosti důležité negativně nabité ionty, takže se zvyšuje i energetická hladina lidí, kteří se hodně zdržují v místnosti a mohou se zmírnit některé jejich zdravotní problémy (onemocnění dýchacích cest, problémy s krevním tlakem, revma).

(Samozřejmě se nejedná o použití místo léku v případě nemoci, ale pomáhá obnovit rovnováhu lidského těla.)

Cirkulující pravostranná bioenergie krystalů soli má také příznivý vliv na nervový systém, ledviny a hormonální homeostázu a může zpomalit některé procesy stárnutí.

Pokračování na další straně