3 měsíce této diety a můžete se vyhnout nejhorším nemocem: Nositel Nobelovy ceny prozradil přesný návod!

„Dlouhý a zdravý život je věcí vaší volby!“ – tvrdí Dr. Elizabeth Blackburnová, nositelka Nobelovy ceny za medicínu. „Pokud budete dodržovat TATO pravidla, snížili jste riziko vzniku cukrovky o 90 % a riziko infarktu o 80 %. Také tento životní styl snižuje riziko mrtvice o 50 % a riziko vzniku rakoviny o 33 %.

Stárnutí je proces, který se týká všech lidí, ale ne stejně. Chronologický a biologický věk člověka se tedy nemusí shodovat, takže lidé mohou na svůj věk vypadat výrazně starší nebo mladší. Mechanismus stárnutí je léty podrobně studován, a tak je známo, že buňky lidského těla se nepřetržitě dělí. Pokaždé, když se jedna z lidských buněk dělí, zkracují se konce chromozomů, zvané telomery. Telomery jsou krátké opakující se sekvence nukleotidů umístěné na koncích DNA. Vypadají jako drobné ochranné čepičky na koncích chromozomů, malebně se jim říká přesýpací hodiny stárnutí. Pokaždé, když se buňka dělí, telomery se o něco zkrátí, až se stanou tak malými, že se buňka již nemůže dělit. Pak buňka stárne nebo zemře. Čím kratší telomery, tím větší šance, že dojde k poškození DNA buněk.

Souvislost mezi délkou telomer a délkou života je známá již téměř půl století. Sovětský biolog Alexej Olovnikov předpověděl existenci buněčného mechanismu, který by měl obnovit telomery, a doktorka Elizabeth Blackburnová obdržela Nobelovu cenu za objev telomerázy – enzymu opravujícího telomery. Telomeráza přidává opakované řetězce DNA na konec chromozomu, prodlužuje telomery a tím chrání DNA.

Četné studie prokázaly souvislost mezi zkrácenými telomerami a zánětlivými onemocněními, hormonálními poruchami a maligními buňkami, které se často projevují jako důsledek stárnutí organismu. Delší telomery jsou spojovány se sníženým rizikem rakoviny, demence, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.

Jak stárneme, stárnou i naše buňky, které představují část našeho genetického kódu. Genom každé nově vzniklé buňky je kratší o několik desítek párů bází z oblasti telomer a po sérii postupných dělení přestává být DNA chráněna. Buňka takovou molekulu rozpozná jako poškozenou, přestane se dělit, postupně zpomaluje metabolismus a dostává se do klidového stavu. Buňky, které jsou v klidové fázi, jsou charakterizovány jako staré buňky a jsou častější u organismů staršího chronologického stáří.

Abychom si telomery zachovali, musíme omezit faktory, které je zkracují, a zvýšit ty, které na ně mají pozitivní vliv.

Poslechněte si názor doktorky Elizabeth Blackburnové na to, co způsobuje nejzávažnější nemoci a jak jim předcházet.

Pro začátek odborníci uvádějí, že genetické faktory mají na svědomí předčasnou smrt asi v 10 procentech případů. A co těch zbylých 90 procent?

„Je to vaše strava a životní styl! Typická strava moderního člověka je vlastně hlavním viníkem předčasné smrti a chronických onemocnění. Jinými slovy, dlouhý a zdravý život je věcí vaší volby,“ říká doktor Blackburn.

Co si každý den vybíráme?

Když se nad tím zamyslím, pro mnohé z nás nebude odpověď nejpříznivější. Kouříš? Cvičíš pravidelně? Přestáváte jíst, když už nemáte hlad, nebo jíte, dokud to všechno nesníte?

To jsou jen některé z otázek, které položil doktor Blackburn a říká, že následující pravidla jsou klíčem k dlouhému a zdravému životu:

  • Přestat kouřit
  • Nepřejídat se
  • Sportujte alespoň půl hodiny denně (počítá se i rychlá chůze)
  • Jíst zdravě

Pokud již tato pravidla dodržujete, doktor Blackburn se domnívá, že jste snížili riziko vzniku cukrovky o 90 procent a riziko srdečního infarktu o 80 procent. Také tento životní styl snižuje riziko mrtvice o 50 procent a riziko vzniku rakoviny o 33 procent.

Objev hodný Nobelovy ceny

„V každé buňce je 46 chromozomů. V horní části každé je malá „čepice“, která se nazývá telomera. Pokaždé, když se buňka dělí, malá část tohoto uzávěru zmizí. Když telomery úplně zmizí, buňka odumře,“ vysvětlil doktor Blackburn.

Její tým totiž během 5leté studie zjistil, že tři měsíce rostlinné stravy spolu s fyzickou aktivitou mohou výrazně posílit telomery. Výzkum také ukázal, že telomery těch, kteří nezměnili drasticky svůj životní styl a docela očekávaně se s věkem opotřebovávají.

Pokračování na další straně