ZJISTĚTE, ZDA VÁM HROZÍ CMP: Udělejte si tento jednoduchý test, pokud to pocítíte, ihned navštivte lékaře

Každý rok ve Spojeném království utrpí mrtvici více než 100 000 lidí a jsou zodpovědní za více než 38 000 úmrtí. A dokonce i pro 1,3 milionu Britů, kteří přežili mrtvici – mnozí žijí s postižením.

Odborníci naléhali na Brity, aby byli testováni na „tiché“ srdeční onemocnění, které je jednou z hlavních příčin vážných mrtvic. Fibrilace síní je běžný stav srdečního rytmu, který postihuje přibližně 1,6 milionu lidí ve Spojeném království. Lidé s tímto onemocněním mají nepravidelný srdeční tep, který je často velmi rychlý.

AF je podle Stroke Association spojena s přibližně jednou z pěti mozkových příhod. A mrtvice u lidí s AF jsou závažnější a pravděpodobněji povedou ke smrti nebo vážnému postižení. Juliet Bouverie OBE z Stroke Association řekla:

„S včasnou diagnózou a účinnou léčbou FS je riziko mrtvice dramaticky sníženo, takže je životně důležité nechat se pravidelně kontrolovat.“

Pokračování na další straně