ZJISTĚTE, JAKÉ JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROKY VE VAŠEM ŽIVOTĚ – NUMEROLOGIE PROHAZUJE: Právě tehdy vás čekají největší změny osudu!

Numerologie prozradí, které roky jsou ve vašem životě nejdůležitější – zjistěte, kdy je k vám osud obzvlášť nakloněn!

Numerologie je věda o číslech, o které numerologové věří, že může pozitivně ovlivnit osud a charakter člověka. Důležitá data v našem životě podle numerologů mohou mít velký význam, věří se, že každé číslo představuje zvláštní symbol. Důležité je zejména datum narození , podle kterého lze vypočítat, které roky v životě jsou nejdůležitější.

Nejdůležitější roky života nemusí být vždy ty nejpozitivnější a nejpříznivější. Mohou mít jiný účel, ale důležitá data mají nakonec opravdu velkou váhu. Během těchto let se děje něco nezbytného pro životní rovnováhu . Energie je aktualizována nebo přestavěna, což pomáhá udělat významný krok vpřed.

Chcete-li zjistit, které roky ve vašem životě jsou nejdůležitější, musíte provést následující výpočty. Například jste se narodili 11. září 1986. Musíte vzít poslední číslici roku narození a přidat ji k číslu měsíce a dne narození. V uvedeném příkladu počítáme takto – 6+1+1+0+9=17. Výsledné číslo přičteme k roku narození – 1986. přidáme 17, dostaneme rok 2003. Toto je první důležitý rok ve vašem životě. Poté operaci zopakujeme – vezmeme poslední číslo prvního důležitého roku a sečteme ho se dnem a měsícem narození 3+1+1+0+9=14, takže číslo získané s celým prvním důležitým rokem – 14 +2003=2017. – je to druhý nejdůležitější rok v životě atd.

Pokračování na další straně