Zde je návod, jak pomoci, pokud se někdo dusí! Heimlichova metoda – pravidla, která pomohou zachraňovat životy

Pokud se jídlo dostane do průdušnice, může zcela nebo částečně uzavřít hrdlo a člověk se začne dusit. Pokud není hrdlo zcela zavřené, člověk bude stále schopen dýchat vzduch a začne kašlat. Zároveň je zpravidla možné vytlačit přilepený kousek jídla.

Pokud se člověk udusil, je třeba si uvědomit, že kašel je dobrým znamením toho, že průdušnice není zcela uzavřena. Pokud člověk nekašle, ale drží hrdlo, potřebuje pomoc. Ihned!

Použijte Heimlichovu metodu

Postup při poskytování pomoci:

1. Je nutné stát za postiženým (pokud je stále na nohou a neztratil vědomí), obejmout ho rukama.

2. Jednu ruku sevřete v pěst a tu stranu, kde je palec, přiložte na břicho oběti v úrovni mezi pupkem a žeberními oblouky (v tzv. epigastrické oblasti břicha).

3. Dlaň druhé ruky je položena na pěst, rychlým zatlačením pěst je zatlačena do břicha. Paže by měly být ostře ohnuté v loktech, ale hrudník oběti by neměl být stlačen.

4. V případě potřeby – opakujte několikrát, dokud se dýchací cesty neuvolní.

Pokud se dýchací cesty uvolní, osoba obnoví dýchání a bude mít normální pleť.

Oběť je v bezvědomí nebo se k ní nelze přiblížit zezadu

Položte oběť na záda. Sedněte si na stehna oběti čelem k hlavě. Položte jednu ruku na druhou a položte dlaň spodní ruky mezi pupek a žeberní oblouky (v epigastrické oblasti břicha).

Pomocí váhy těla silně zatlačte na břicho oběti směrem nahoru k bránici. Hlava oběti by neměla být otočena na stranu. 

Opakujte několikrát, dokud se dýchací cesty neuvolní.

Pokračování na další straně

1
2