Trvá to 15 minut. Když k tomu dojde, okamžitě zavolejte sanitku

Lidé, kteří prodělají mikromrtvici, mohou zaznamenat paralýzu na jedné straně těla, doprovázenou poruchou citlivosti a parézou. Nemocný pociťuje i problémy s řečí – mumlá, mluví nezřetelně nebo nemůže říct ani slovo a špatně rozumí tomu, co mu ostatní říkají. Mohou se objevit i závratě a silné bolesti hlavy, nejčastěji doprovázené nevolností a zvracením. Příznakem, který by nás měl znepokojovat, jsou i poruchy zraku – tupozrakost jednoho oka, dvojité vidění nebo mlhavý, rozmazaný obraz. Malá mrtvice se projevuje i nerovnováhou.

Je třeba zdůraznit, že v případě mikromrtvice jsou příznaky ohniskové. Neobjevují se současně ve velkém množství (např. poruchy rovnováhy s parézou pravé ruky a zvracením) a vymizí samy – maximálně do 24 hodin. Když však zaznamenáme alespoň jeden z příznaků, který může naznačovat malou mozkovou příhodu, měli bychom co nejdříve zavolat záchranku.

1
2