Toto je jedna z nejléčivějších rostlin na planetě a my si toho vůbec nevšímáme!

Když Bůh stvořil tento svět, myslel na všechno, a tak rozšířil své milosti po celé planetě. Každá rostlina, každá květina, každá i sebemenší tráva naší planety je Bohem milována, proto byla stvořena s nekonečným významem, který člověk často neví, jak rozpoznat. Vše, co je stvořeno, je stvořeno pro člověka, jeho vrchol stvoření, proto je každá rostlina ve službách Boží milosti. Tak vznikla šalvěj, která je odedávna jednou z nejléčivějších rostlin na planetě, aby sloužila člověku a Bohu. Kdysi dávno to lidé prostě věděli a dnes je člověk zaneprázdněn nepotřebnými věcmi, jako by neviděl skutečnou realitu věcí a pravou realitu Boží milosti plně odevzdané člověku prostřednictvím přírody a všeho, co člověka obklopuje.

Šalvěj je jednou z nejvíce léčivých rostlin na naší planetě. Její latinský název – Salvia officinalis – pochází ze slova salvare, což znamená zachránit nebo uzdravit. V hrobkách faraonů byla tato rostlina hlavní složkou balzamovací směsi. Řecký lékař Dioscorides ji používal k léčbě mnoha nemocí, jako je krvácení, horečka, močové kameny a nepravidelná menstruace.

V době Karla Velikého se šalvěj vysazovala v každé zahradě a byla považována za nejléčivější rostlinu.
Používala se k léčbě téměř každé nemoci, a proto získala status posvátné rostliny.

Pokračování na další straně

1
2