ROZDÍL MEZI BĚŽNÝMI A ELEKTRONICKÝMI CIGARETAMI JE OBROVSKÝ! LIDÉ VŠAK TOMU NEVĚŘÍ. ŠOKUJÍCÍ

řad veřejného zdraví v Anglii provedl experiment s cílem určit škodlivý účinek, který má kouření na tělo kuřáka a ukázat, jak lze předejít škodám přechodem na elektrické cigarety či úplným skoncováním kouření.

Více než 44% kuřáků se mylně domnívá, že elektronické cigarety jsou stejně škodlivé jako ty běžné.

Následující video ukazuje experiment vedený experty v oblasti zdraví, Dr. Lion Shahab a Dr. Rosemary Leonardová. Porovnávají, jaký vliv má měsíční vdechování rakovinotvorných chemikálií a dehtu na průměrného kuřáka oproti nekuřákovi nebo člověku používajícímu elektronickou cigaretu.

Experiment simuluje účinky inhalace tabákového kouře, vapingu (inhalace látek z elektronických cigaret) a normálního vzduchu do plic – plíce představují tři skleněné „zvonky“ naplněné vatou.

Každá nádoba je připojena k čerpadlu, ze kterého se vypouští tabák z cigarety, druhý nádobu naplňuje obsahem z elektronické cigarety a třetí nádoba je plněna obyčejným vzduchem.

Pokračování na další straně