Počítejte čáry na vašem zápěstí! Vidíš 3 nebo 4? Zde je to, co říká o vašem životě a zdraví

Počítejte čáry na vašem zápěstí! Vidíš 3 nebo 4? Zde je to, co říká o vašem životě a zdraví

Toto umění se používá k posouzení něčího charakteru.

Chiromantie neboli čtení z ruky je prastará dovednost, která vznikla před dlouhou dobou v Indii. Předpokládá se, že pochází z hinduistické astrologie a později se rozšířil na další kontinenty. Toto umění se používá k posouzení něčího charakteru.

Linka zdraví

První linie zápěstí je nejdůležitější a nachází se nejblíže dlani. Pokud je tato linie jasná nebo hluboká, bez zlomů, mezer nebo tvarů jako okovy, pak to znamená, že vaše zdraví je dobré.

Linie bohatství

Druhá linie zápěstí se používá k měření jednotlivce a jeho očekávání bohatství, pohodlí, prosperity a štěstí. V ideálním případě by to měla být přímka bez jakýchkoliv přerušení, a pokud je velmi definovaná, jsou zde dobré šance na luxus a bohatství v budoucnu.

Linie úspěchu

Přestože většina lidí má dvě linie, ne každý má to štěstí, že má třetí. Tato linie odkazuje na kariéru, úspěch a slávu. Pokud je čára silná a dlouhá, pak to naznačuje velké věci, které se vám v životě stanou a pravděpodobně máte silný vliv na ostatní lidi ve vašem životě, doma i v práci. Jste člověk, na kterého lidé nemohou zapomenout.

Elektrické vedení

Tato linie je ze všech nejvzácnější a není zde mnoho lidí. Pokud ho máte, znamená to, že budete mít dlouhý život. Probíhá souběžně s třetí linií a doplňuje ji, čímž bude vaše sláva a vliv na ostatní ještě silnější. To také naznačuje silnou sociální přítomnost a možnost mít v budoucnu mnoho potomků.

První řádek je slabý nebo přerušený

Pokud je tato linie slabá nebo přerušená, může to znamenat zdravotní problémy. U žen, když se první čára ohýbá směrem ke spodní části dlaně nebo je „zlomená“, pak to svědčí o gynekologických problémech jako nepravidelná menstruace a podobně. U mužů je to signál močových a hormonálních problémů nebo problémů s prostatou.

Pokračování na další straně