Po 24 hodinách to přejde, ale pozor. Může to být příznak mrtvice

TIA nebo přechodný ischemický záchvat vyvolává příznaky, které se podobají mrtvici. A přestože projde do 24 hodin, statistiky ukazují, že jeden z dvanácti lidí, kteří prodělají přechodný ischemický záchvat, utrpí během následujících sedmi dnů mrtvici.

TIA – tichý příznak mrtvice

Přechodný ischemický záchvat neboli TIA je diagnostikován, když krevní sraženina s největší pravděpodobností blokuje přívod krve do mozku. To platí i pro mrtvici, ale u TIA se do 24 hodin vyčistí a krev se opět začne dostávat do mozku. Lékaři ale zdůrazňují, že tento stav se nesmí podceňovat. Proto je užitečné znát test s názvem „TIME“, který vám umožní zjistit, zda příznaky, které pociťujete, svědčí o TIA nebo cévní mozkové příhodě.

C – znamená těžké končetiny. Objevuje se paréza, pacient má problémy s koordinací nohou a rukou. Tento příznak se objeví náhle.

Pokračování na další straně

1
2