NEJHORŠÍ RAKOVINA PRSU JE SNADNO ROZPOZNATELNÁ: Toto jsou příznaky, pokud je máte, OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘE

Rakovina se méně často vyskytuje v tukové nebo pojivové tkáni prsu, stejně jako ve tkáni krevních a lymfatických cév v něm. Rakovinu prsu lze také rozlišit podle toho, zda se rozšířila nebo ne. Invazivní je ta, která se šíří do okolní prsní tkáně, mimo místo, kde začala.

Nejagresivnější je triple negativní rakovina prsu. U něj se neví, jakým mechanismem se nádorové buňky množí, a tak není možné hned zvolit účinnou terapii.

Mechanismy odpovědné za růst a proliferaci nádorových buněk jsou z velké části neznámé, a proto je terapeutický přístup k této formě rakoviny prsu velkou výzvou. Přestože pacientky mohou dobře reagovat na chemoterapii, možnosti léčby jsou omezené a prognóza onemocnění je často špatná. U pozitivních nádorů jsou receptory – estrogen nebo progesteron – snadno detekovatelné, takže se – po operaci – léčí hormonální terapií. Takových případů je v praxi nejvíce – asi 80 procent.

Pokračování na další straně