DNES JE NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN ROKU: Tyhle věci nedělej ani náhodou v PÁTEK 13.

Lidé najdou znak nebo symbol, dají mu význam, který dalece přesahuje jejich síly a mají tak pocit, že vyřešili mnoho věcí, které je jinak trápí.

Lidé potřebují vysvětlit nevysvětlené jevy a pojmy, aby lépe porozuměli světu kolem sebe.

Často se proto snaží číst symboly a znaky, které by jim vzdálené a nevysvětlitelné věci přibližovaly. Z náboženství tak někdy vznikají zcela nová přesvědčení a přesvědčení.

Tak vzniká pověra: lidé najdou znak, symbol, dají mu význam, který je dalece přesahuje, a tak věří, že vyřešili mnoho věcí, které je jinak trápí.

Toto je seznam některých známých i méně známých pověr z různých částí světa. Mezi nimi jsou jen některá vysvětlení a jsou různá.

Takže ti, kteří věří v mizerný a nešťastný den, vám poradí, abyste tento pátek 13. nedělali následující:

Nechoď pod žebřík!

Tato víra má své kořeny v raném křesťanství. Opřené žebříky tvoří se stěnou a zemí trojúhelník, který představuje Nejsvětější Trojici. Právě z tohoto důvodu se nikdy nesmí rušit, nesmíte jím procházet.

Pozor na pátek 13.

Adam a Eva byli vyhnáni z Edenu v pátek, potopa začala v pátek, Kristus byl ukřižován v pátek. Bible opět posloužila jako základ pro novou víru, že pátek je zlovolný den. Bylo také zaznamenáno, že na satanských obřadech je vždy přítomno 12 čarodějnic a ďábel.

Pokračování na další straně