15 ZNÁMEK TĚLESNÉ ŘEČI, KTERÉ NÁM PŘESNĚ ŘEKNU, CO SI LIDÉ MYSLÍ: Číslo 7 Dobře si pamatujte, pokud to partner dělá při rozhovoru – ZNAMENÁ, ŽE LŽE

Přestože jsme bytosti, které hledají a hledají vysvětlení ve slovech, není to vždy předpokladem pro získání informací, které chceme nebo potřebujeme. Když budeme věnovat pozornost tomu, co gesta, pohyby a řeč těla jiných lidí obecně říkají, můžeme doplnit mluvené informace, vyvrátit je nebo dokonce získat více informací, než jaké jsou poskytovány.

Řeč těla

Mluvený jazyk není jediným způsobem komunikace; existuje také neverbální nebo řeč těla. Když to zmiňujeme, máme na mysli ta vědomá nebo nevědomá gesta nebo pohyby, které děláme a které jsou velmi silné a schopné předat myšlenku nebo zprávu.

Čtení a porozumění signálům

  1. Imitace

Když se během interakce jeden z lidí snaží kopírovat, reprodukovat nebo napodobovat gesta, tón hlasu nebo dokonce postoj druhého, mluvíme o znaku nebo signálu líbivosti, zájmu nebo přitažlivosti. Ve většině případů si člověk, který je reprodukuje, vědomě neuvědomuje, že to dělá – zdá se, že jde o něco zcela podvědomého.

  1. Dotýkání se hlavy

Zatímco drbání na hlavě může být velmi běžné gesto a může být spojeno s jednoduchým svěděním, může to být také příznakem několika věcí. Pokud to někdo udělá více než jednou, může to být příznakem nedostatku porozumění, zmatenosti, stresu nebo frustrace.

  1. Častější mrkání

Všichni mrkáme, protože je to fyziologická potřeba. Jsou však případy, kdy to děláme stále častěji. Tvrdí, že to člověk může udělat ze stresu, nervozity, starostí nebo proto, že to, co nám říkají, je lež.

  1. Nafoukněte rty

Toto gesto nebo pohyb ústy, konkrétněji rty, může být běžné, ale jeho motivy a vysvětlení jsou různé. Snad nejznámějším významem tohoto pojmu je nesouhlas nebo projevování nespokojenosti, ale může souviset s nervozitou, stresem nebo záměrem potlačit či nějakým způsobem zakrýt jiné pocity.

  1. Ruce v pase

Vidět někoho s rukama v bok není nic neobvyklého nebo vzácného, ​​ale docela běžné gesto, které nás asi pozorovatele nepřekvapí. Abychom ocenili tento postoj, musíme zvážit další gesta, která jej doprovázejí, protože může být známkou vzdoru, hněvu nebo podráždění. Může to být také projev hrdosti a sebevědomí.

Pokračování na další straně

1
2